Noul cod penal. Pedepsele I

14-02-2014

           Noul cod penal are o abordare diferită în ceea ce priveÅŸte pedepsele, sancÅ£ionând mult mai aspru pe cei care comit mai multe infracÅ£iuni înainte să fie condamnaÅ£i ÅŸi pe cei care recidivează.

În privinţa limitelor de pedeapsă pentru fiecare infracţiune, se remarcă o tendiţă generală de reducere a acestora în cazul în care erau excesiv de mari. Astfel, în cazul furtului calificat, dacă înainte de 1 februarie limtele de pedeapsă erau de la 3 la 15 ani, prin noul cod acestea au fost coborîte între 1 şi 5 ani.

Nu în cazul tuturor infracţiunilor s-au operat însă reduceri ale limitelor de pedeapsă. Dacă în cazul unor infracţiuni (spre exemplu, furtul, înşelăciunea) pedepsele au fost reduse, în cazul altora (spre exemplu infraţiunile la regimul rutier) au fost menţinute, iar în situaţia altora, chiar au fost mărite (spre exmplu, lovirea).

Noul cod este mult mai drastic însă cu cei care comit mai multe infracţiuni. Astfel, dacă potrivit vechii legi penale, în cazul în care o persoană comitea mai multe infracţiuni, în final o executa doar pedeapsa cea mai grea, faţă de care judecătorul putea să aplice un spor care însă nu era obligatoriu.

Conform noului cod penal, în situaţia comiterii mai multor infracţiuni, persoana în cauză va executa o pedeapsă rezultantă compusă din pedeapsa cea mai grea la care se adaugă, obligatoriu, o treime din totalul celorlalte pedepse.

Un exemplu poate fi lămuritor. Dacă înainte o persoană comitea 25 de furturi şi primea 25 pedepse minime de 3 ani, în final o executa pe cea mai grea, adică 3 ani care putea fi sporită, dar, în practică sporurile nu erau mari, astfel încît executa maxim 4 ani.

Conform noului cod, dacă se vor aplica 25 pedepse minime de un an, persoana în cauză va executa pedeapsa cea mai grea, adică un an, la care se va adauga, de data aceasta obligatoriu,  o treime din totalul celorlate 24 de pedepse de un an, adică 8 ani, urmând a executa în final o pedeapsă rezultantă de 9 ani.

Trebuie precizat însă faptul că majorităţii persoanelor care au comis mai multe infracţiuni până la 1 februarie 2014, data intrării în vigoare a noilor coduri, la va fi aplicabil regimul de cumulare al pedepselor din vechiul cod, acesta reprezentînd, în concret, legea penală mai favorabilă.