Legea de punere in aplicare a Noului Cod de procedura civila a fost publicata in Monitorul Oficial - click aici pentru a o descarca

31-05-2012

Click aici pentru a o descarca

ÃŽn Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 365 din data de 30 mai 2012 a fost publicata Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

 Conform prevederilor articolului 81 din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila: Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intră în vigoare la 1 septembrie 2012.

 TotuÅŸi, dispoziÅ£iile art. 512-514 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate ÅŸi completate prin prezenta lege, se aplică de la data de 1 ianuarie 2013.

Legea 76/2012 cuprinde dispozitiile pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, avand ca principal obiect de reglementare punerea de acord a legislatiei procesual civile existente cu prevederile acestuia, precum si solutionarea conflictului de legi rezultand din intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila.

Actul normativ este structurat astfel:

- Titlul I – Dispozitii generale

- Ttilul II – Dispozitii tranzitorii si de punere in aplicare – cuprinde norme generale care reglementeaza aspecte esentiale pentru aplicarea unitara si coerenta a reglementarilor de procedura civila.
Astfel, se stipuleaza ca dispozitiile noului Cod de procedura civila se aplica numai proceselor si executarilor silite incepute dupa intrarea acestuia in vigoare.
Procesele incepute inainte de data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila, precum si executarile silite incepute sub legea veche  raman supuse legilor vechi.

- Titlul III – cuprinde norme vizand modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

- Titul IV – cuprinde norme privind modificarea si completarea unor legi speciale.
Cu titlu de exemplu, mentionam: Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin; Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale; OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar; Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru; Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat; Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti; OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala; Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

- Titlul V – Dispozitii finale – cuprinde unele aspecte privind organizarea judiciara in vederea trecerii la noului sistem monist de reglementare a raporturilor de drept privat. De asemenea, acest titlu cuprinde lista actelor normative ce urmeaza a fi abrogate, precum si data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila.