Contractul de muncă nu mai poate fi suspendat de angajator. Decizie a Curţii Constituţionale

30-06-2015

Prin Decizia nr. 297/2015, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431 din 17 iunie 2015, Curtea Constituţională a decis că angajatorul nu mai poate dispune suspendarea contractului de muncă al angajatului în momentul în care formuleză o plângere penală faţă de acesta declarând neconstituţionale prevederile articolului 52 alineat 1 litera b din Codul muncii.

Potrivit acestui text legal, contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Curtea a decis că aceste dispoziţii legale sunt neconstituţionale deoarece nu respectă cerinţa proporţionalităţii, măsura fiind excesivă în raport cu obiectivul ce trebuie atins

În motivarea deciziei, Curtea reţine că suspendarea contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, atunci când există temeiuri pentru a aprecia că activitatea ilicită a salariatului ar periclita interesele angajatorului,trebuie să se supună unor condiţii care să asigure că această măsură nu are un caracter arbitrar.

            Altfel spus, Curtea consideră că, în măsura în care legea asigură angajatorului posibilitatea de a dispune suspendarea contractului individual de muncă în vederea protejării intereselor sale economice, ca o expresie a art.45 din ConstituÅ£ie, o astfel de măsură, cu consecinÅ£e ample asupra drepturilor salariatului, trebuie însoÅ£ită de garanÅ£ia unei decizii obiective ÅŸi temeinic fundamentate din partea angajatorului.

            Ca urmare a acestei decizii, începând cu data de 17 iunie 2015, data publicării deciziei în Monitorul Oficial, dispoziÅ£iile articolului 52 alineat 1 litera b din Codul muncii suntz suspendate pentru o perioadă de 45 zile.

            Dacă în acest interval, Parlamentul nu pune în acord Codul muncii cu decizia CurÅ£ii ConstituÅ£ionale, prevederile declarate neconstituÅ£ionale îşi încetează aplicabilitatea.

            Având în vedere motivarea CurÅ£ii, ar fi de aÅŸteptat o intervenÅ£ie rapidă a legiuitorului pentru a reglementa modul în care se poate suspenda contractul de muncă în ipoteza în care se formulează o plângere penală faţă de angajat.