Codul civil a fost modificat

27-04-2012

Anul trecut arătam că cea mai mare problemă ce se poate ivi odată cu implementarea noilor coduri este creşterea instabilităţii legislative. Întrebam atunci: „Ce se va întâmpla în practică dacă şi aceste legi extrem de importante, printre puţinele care nu au fost afectate de modificări multiple, vor fi schimbate anual sau chiar de mai multe ori pe an, în bunul stil postrevoluţionar?”

            Din păcate s-ar putea să aflăm răspunsul chiar mai repede decât am putut să ne imaginăm

            Astfel prin Legea nr. 60/2012 publicată în 17 aprilie ÅŸi intrată în vigoare în 20 aprilie 2012 s-a adoptat <LLNK 12011    79180 301   0 46>OrdonanÅ£a de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a <LLNK 12009   287 11 201   0 18>Legii nr. 287/2009 privind Codul civil operându-se multiple modificări ale Noului Cod Civil.

            Spre exemplu, s-a dispus modificarea art 658 din Codul civil stabilindu-se că încetarea destinaÅ£iei de folosinţă comună pentru părÅ£ile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî doar cu acordul tuturor coproprietarilor ÅŸi nu cu 2/3 di voturile acestoara cum era iniÅ£ial. Această modificare a fost generată de o Decizie a CurÅ£ii constituÅ£ionale, criticabilă, pe care am prezentat-o acum cateva saptamani.

            S-a introdus un nou articol prin care se arată că cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenÅ£a instanÅ£ei de tutelă ÅŸi de familie se soluÅ£ionează de instanÅ£a în a cărei circumscripÅ£ie teritorială îşi are domiciliul sau reÅŸedinÅ£a  persoana ocrotită.

            O altă noutate este reprezentată de faptul că, temporar, atribuÅ£iile instanÅ£ei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile minorului revin autorităţii tutelare

             ÃŽn materie de divorÅ£ se prevede că dispoziÅ£iile art. 388 din Codul civil privind acordarea despăgubirilor ÅŸi cele ale art. 390 din Codul civil privind acordarea prestaÅ£iei compensatorii sunt aplicabile în cazul în care motivele de divorÅ£ s-au ivit după intrarea în vigoare a Codului civil

            Ca atare, nu avem ce să facem decât să ne conformăm voinÅ£ei legiuitorului, iar în perspectivă să alocăm din ce în ce mai mult timp studiului Monitorului Oficial, sperân că vom reuÅŸi să mai înÅ£elegem ce legislaÅ£ie avem în vigoare…