Noutăţi în legislaţia rutieră. Impactul noilor coduri penale

10-02-2014

            Concomitent cu intrarea în vigoare a noilor coduri penale, a fost modificată ÅŸi legislaÅ£ia rutieră pentru a fi compatibilizată cu noutăţile în materie penală. Astfel de la 1 februarie 2014, avem cîteva noutăţi majore în materie rutieră pe care le voi expune punctual.             ÃŽn primul rând, toate accidentele de circulaÅ£ie a căror victime au nevoie de mai puÅ£in de 90 de zile de îngrijiri medicale nu mai sunt considerate infracÅ£iuni, ci doar contravenÅ£ii. ConsecinÅ£ele acestui fapt sunt . . .

Noul Cod de procedură penală - 1 februarie 2014

30-01-2014

La 1 februarie 2014 va intra în vigoare, alături de Codul penal, şi Codul de procedură penală. Impactul intrării în vigoare a acestui act normativ va fi foarte mare, deoarece spre deosebire de Noul cod de procedură civilă intrat în vigoare la 15 februarie 2013 care s-a aplicat numai proceselor începute după această dată, noua procedură penală se va aplica şi proceselor penale aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a codului. Astfel, în toate procesele aflate pe rol, începând cu 1 februarie 2013 se va aplica noua legislaţie procesual penală. Mai concret, toate dosarele penale în cur . . .

Noul Cod penal - 1 februarie 2014

30-01-2014

Prin articolul 246 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod penal s-a stabilit data de 1 februarie 2014 ca dată de intrare în vigoare a acestui act normativ, tot la această dată urmând a intra în vigoare ÅŸi Noul cod de procedură penală. TotuÅŸi, aÅŸa cum arătam ÅŸi săptămâna trecută, intrarea în vigoare a Noului cod penal la 1 februarie 2014 nu este o certitudine, în sistemul nostru fiind cunoscute multe situaÅ£ii în care intrarea în vigoare a unor acte de mare importanţă a fost amânată. DeclaraÅ£iile oamenilor politici de la începutul anului arată însă faptul cÄ . . .

Perspectivele juridice ale anului 2014

10-01-2014

Dacă anul 2013 a reprezentat anul în care a intrat în vigoare Noul cod de procedură civilă care a înlocuit vechea legislaÅ£ie datînd din 1865, anul 2014 se preconizează a fi anul în care vor intra în vigoare Noul Cod penal ÅŸi Noul cod de procedură penală, intrarea în vigoare a acestora fiind stabilită pentru 1 februarie 2014. Data de 1 februarie, deÅŸi este stabilită prin legile de punere în aplicare a celor două coduri nu este totuÅŸi o certitudine, în sistemul nostru fiind cunoscute multe situaÅ£ii în care intrarea în vigoare a unor acte de mare importanţă a fost amânată.  Spre exemplu, p . . .

Retrospectiva juridică a anului 2013

25-12-2013

Anul 2013 a avut de toate din punct de vedere juridic. Este anul în care a intrat în vigoare un nou cod de procedură civilă după 135 de ani dar şi anul în care modificări esenţiale ale altor legislaţii nu au putut fi adoptate. În primul rând, este de remarcat întrarea în vigoare la 15 februarie 2013 a Noului cod de procedură civilă care înlocuieşte vechiul cod „Cuza” intrat în vigoare în 1865 şi care suferise numeroase modificări pe parcursul existenţei sale. Noul cod aduce legislaţia procesuală la nivelul societăţii de astăzi, conţinînd principii şi instituţii care nu . . .

Cererea de chemare în judecată conform Noului Cod de procedură civilă III Timbrarea cererii

16-12-2013

          AÅŸa cum arătam săptămâna trecută, conform dispoziÅ£iilor Noului cod de procedură civilă este obligatorie anexarea dovezii achitării taxei de timbru la cererea de chemare în judecată, spre deosebire de vechea procedură care permitea depunerea acestei taxe până la primul termen de judecată.             Astfel, conform dispoziÅ£iilor art. 197 din cod  în cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataÅŸează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage . . .

Cererea de chemare în judecată conform Noului Cod de procedură civilă II Ce trebuie să anexăm cererii

14-12-2013

           Săptămâna trecută am arătat care sunt elementele obligatorii pe care trebuie să le conÅ£ină toate cererile de chemare în judeactă formulate potrivit Noului cod de procedură civilă.             Pe lângă aceste elemente, Noul cod impune obligativitatea anexării unor înscrisuri, în lipsa acestora, cererea putând fi anulată chiar ÅŸi în ipoteza în care conÅ£ine toate menÅ£iunile legale.             De aceea trebuie acordată atenÅ£ia cuvenit . . .

Cererea de chemare în judecată conform Noului Cod de procedură civilă I Ce trebuie să conţină

27-11-2013

          ÃŽn procesele începute după data de 15 februarie 2013, dată la care  a intrat in vigoare Noul cod de procedură civilă, cererile de chemare în judecată trebuie să conÅ£ină elementele obligatorii prevăzute de articolul 194 din acest cod.             Astfel, orice cerere de chemare în judecată va trebui să conÅ£ină, în primul rând, numele ÅŸi prenumele, domiciliul sau reÅŸedinÅ£a părÅ£ilor ori, pentru persoane juridice, denumirea ÅŸi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde ÅŸi codul numeric perso . . .

Noul cod rutier. Inexistenţa unei adevarate reforme

17-10-2013

ÃŽn data de 20 septembrie 2013, Ministerul Afacerilor Interne a publicat o nouă versiune a proiectului de modificare a Codului rutier, rezultată în urma dezbaterii publice a proiectului iniÅ£ial, versiune care conÅ£ine mai multe elemente de noutate. Din păcate, noua formă a proiectului nu rezolvă problema aplicării echitabile a sancÅ£iunilor, prin prisma gravităţii faptei în scopul reducerii numărului de accidente rutiere, scop declarat al modificării  legislative. Astfel, faţă de proiectul iniÅ£ial, chiar dacă se reduc limitele suspendării dreptului de a conduce în urma săvârÅŸirii unei contravenÅ£ii . . .

Evacuarea conform Noului cod de procedură civilă

10-09-2013

           Noul cod de procedură civilă reglementează, cu titlu de noutate, o procedură mult mai simplă de evacuare a  foÅŸtilor locatari sau a altor personae care ocupă fără drept un imobil.             Proprietarul reclamant poate alege fie procedura specială nouă, fie procedura de drept comun. ÃŽn cazul în care optează pentru procedura specială, mai simplă ÅŸi mai rapidă, va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără niciun drept, în termen . . .