1. Drept contraventional

In materie contraventionala, am obtinut numeroase solutii de anulare proces - verbal de contraventie,  inlocuire amenda cu avertisment, inlaturare sanctiune masura de suspendare permis de conducere in materie de circulatie rutiera, inlaturare confiscare. In aceasta materie,  putem sa va reprezentam cu succes in litigii cu diferite institutii ale statului, politie, garda financiara, finante, directie vamala, politie comunitara, garda de madiu, primarie

Astfel, va putem oferi:

-          plangeri contraventionale

-          cereri de ordonante presedintiale in situatii urgente

-          contestatii la executare

-          reprezentare in orice etapa a procedurii contraventionale

                  

  1. Contencios administrativ si fiscal:

 

In materia dreptului administrativ si fiscal am obtinut numeroase solutii de anulare act administrativ, anulare proces verbal de control si decizii de impunere referitoare la impozite, taxe si accize, suspendare executare silita, ca atare putem oferi:

 

-          Asistenta si reprezentare in procedura prelabila in fata autoritatii publice is in action in fata instantelor de contencios admnistrativ in litigii vizand anularea de acte administrative sau obligarea autoritatii in a raspunde la diverse cereri

-          Intocmire documentatie, asistenta si/sau reprezentare pentru obtinerea de autorizatii sau abilitari legale speciale de la autoritatile publice

-          Consultanta juridica in probleme de fiscalitate

-          Asistenta si reprezentare in relatia cu autoritatilor publice

-          Redactare de acte si formulare de actiuni intemeiate pe liberul acces la informatiile de interes public

 

  1. Drept penal

In materia dreptului penal, am obtinut solutii de achitare, de suspendare executare pedeapsa cu inchisoarea, inclusiv in caile de atac ( apel, recurs). In plus, am obtinut importante daune morale pentru partile vatamate in dosar avand ca obiect accidente de circulatie.  Ca atare va putem oferi :

-          Redactarea de plângeri ÅŸi denunÅ£uri penale

-          Asistarea învinuiÅ£ilor ÅŸi a inculpaÅ£ilor în faÅ£a organelor de urmărire penală ÅŸi a instanÅ£elor judecătoreÅŸti

-          Reprezentarea părÅ£ilor civile în toate fazele procesului penal in fata tuturor instantelor judecatoresti

 

  1. Drept comercial

In materie comerciala, am asistat clientii la incheierea unor contracte comerciale importante, la concilieri sau negocieri. In materie contencioasa, am reprezentat numeroase societati comerciale si comercianti in litigii comerciale la instantele de judecata sau in arbitraj, in procedurile speciale cum ar fi somatiile si ordonantele de plata, in executari silite sau in procedura de insolventa. Ca atare, va putem oferi :

 

-          Consultanta si asistenta la negocierea tranzactiilor comerciale

-          Redactare de contracte comerciale

-          Infiintari – modificari, dizolvari si radieri de societati comerciale (consultanta, redactare de acte constitutive, modificatoare si alte documente juridice, asistenta si/sau reprezentare la efectuarea operatiunilor derulate la Oficiul Registrului Comertului si la alte institutii abilitate)

-          Asistenta si reprezentare in fata Oficiului Registrului Comertului in derularea tuturor procedurilor necesare unei societati in legatura cu aceasta institutie

-          Acordare de consultanta juridica permanenta societatilor comerciale

-          Verificari de societati comerciale in vederea preluarii

-          Recuperari creante

-          Conciliere

-          Consultanta si asistenta in procedura de insolventa

-          Reprezentare in litigii comerciale si procedura insolventei in fata tuturor instantelor judecatoresti si arbitrale

 

  1. Asigurari

In materie de asigurari, am obtinut despagubiri insemnate de la societatile de asigurare in litigii decurgand din accidente de circulatie sau in litigii privind gresita solutionare a unor dosare de dauna provenind din incheierea unor polite de asigurare. Ca atare va putem oferi:

-          asistare la negocieri cu societatile de asigurare

-          redactare si reprezentare in concilieri

-          reprezentarea in instanta in litigiile avand ca obiect respingerea nejustificata a dosarelor de dauna

-          reprezentarea in litigiile penale, civile si comerciale avand ca obiect despagubiri decurgand dintr-un accident de circulatie.

 

 

  1. Impreuna cu partenerii nostri, va putem oferi solutii pentru orice problema de drept. Am obtinut hotarari judecatoresti in materia revendicarilor imobiliare, a legii 10/2001, a legii 221/2009, in materie de proprietate intelectuala, concurenta, etc. Fara a fi o enumerare exclusiva va putem oferi: 

 

a)      Drept civil

 

-          Consultanta si redactare de contracte civile si alte documente juridice

-          Asistenta in fata Notarului Public

-          Verificari de documente si formulare de opinii juridice

-          Asistenta si reprezentare in toate litigiile civile (pretentii, succesiuni, partaje, prestatii tabulare, fond funciar, etc.) in fata tuturor instantelor judecatoresti   


b)     Dreptul muncii

 

-          Consultanta si asistenta in legatura cu incheierea, continutul, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale si colective de munca

-          Redactarea de documente juridice referitoare la relatiile de munca

-          Asistenta la negocierile colective

-          Reprezentare in litigii de munca in fata tuturor instantelor judecatoresti

 

c)      Dreptul familiei

 

-          Consultanta si asistenta in procedura de divort

-          Redactare de acte juridice si reprezentare in litigii vizand incredintarea minorilor, pensia alimentara, partajul, pastrarea numelui

-          Asistenta si reprezentare in adoptii si plasamente

 

d)     Dreptul proprietăţii intelectuale

 

-          Acordare de consultanta si asistenta cu privire la inregistrarea, cesiunea si licenta de marci

-          Reprezentare in fata OSIM

 

e)      Legislatia imigrarii

 

-          Acordare de consultanta, asistenta si intocmire documentatie cu privire la obtinerea certificatului de inregistrare pentru cetateni UE, permisului de sedere temporara si permanenta in Romania sau cartii de rezidenta in scopuri profesionale, comerciale, de reintregirea familiei sau in alte scopuri, autorizatiei de munca pentru cetateni non – UE

-          Consultanta in vederea obtinerii vizei de scurta sau lunga sedere in Romania

-          Asistenta si reprezentare in fata Oficiului Roman pentru Imigrari